A picture over a financial district skyline

Certified adviser

North Point Securities Certified Adviser-tjänst är anpassad för tillväxtföretag listade på de oreglerade marknadsplatserna Nasdaq First North Growth Market och Nasdaq First North Premier Growth Market.

Nasdaq kräver idag att företag listade på Nasdaq First North Growth Market och Nasdaq First North Premier Growth Market anlitar en Certified Adviser. En Certified Adviser har i uppgift att säkerställa att det listade företaget efterlever Nasdaq First North Growth Markets eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk. North Point Securities erbjuder Certified Adviser-tjänsten till bolag som antingen redan är listade eller ämnar listas på Nasdaq First North Growth Market eller Nasdaq First North Premier Growth Market.

I rollen som Certified Adviser säkerställer North Point Securities att kunden uppfyller relevant regelverk samt sammanställer och presenterar kvartalsvisa rapporter till kunden om att kunden fullföljer dess åtaganden. Vid behov presenterar även North Point Securities åtgärdsförslag. Utöver att tillhandahålla sedvanliga Certified Adviser-tjänster arbetar North Point Securities proaktivt med interna initiativ och noggrant utvalda externa samarbetspartners i syfte att erbjuda rådgivning kring såväl finansiell kommunikation som särskilda kommunikations-strategier.


Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster för Certified Adviser!

Niklas Langlet
+46 (0)70-723 34 07
Niklas.langlet@northpointsec.com

Mentor

North Point Securities Certified Adviser-tjänst är anpassad för tillväxtföretag listade på de oreglerade marknadsplatserna Nasdaq First North Growth Market och Nasdaq First North Premier Growth Market.

Nasdaq kräver idag att företag listade på Nasdaq First North Growth Market och Nasdaq First North Premier Growth Market anlitar en Certified Adviser. En Certified Adviser har i uppgift att säkerställa att det listade företaget efterlever Nasdaq First North Growth Markets eller Nasdaq First North Premier Growth Markets regelverk. North Point Securities erbjuder Certified Adviser-tjänsten till bolag som antingen redan är listade eller ämnar listas på Nasdaq First North Growth Market eller Nasdaq First North Premier Growth Market.

I rollen som Certified Adviser säkerställer North Point Securities att kunden uppfyller relevant regelverk samt sammanställer och presenterar kvartalsvisa rapporter till kunden om att kunden fullföljer dess åtaganden. Vid behov presenterar även North Point Securities åtgärdsförslag. Utöver att tillhandahålla sedvanliga Certified Adviser-tjänster arbetar North Point Securities proaktivt med interna initiativ och noggrant utvalda externa samarbetspartners i syfte att erbjuda rådgivning kring såväl finansiell kommunikation som särskilda kommunikations-strategier.


Kontakta oss om du vill veta mer om våra tjänster för Certified Adviser!

Niklas Langlet
+46 (0)70-723 34 07
Niklas.langlet@northpointsec.com

Kontakta oss om du vill veta mer!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookie samtycke

Cookie samtyckeGenom att klicka på "Acceptera kakor", samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera användningen av webbplatsen. Se vår integritetspolicy för mer information.