Northpoint securities white logo

Välkommen till
North Point Securities


Vi är den naturliga samarbetspartnern mellan företag och investerare i tillväxtsegmentet.

Bild på armémuseumet

GreenMerc AB (publ):s IPO övertecknad

Bolaget utnyttjar övertilldelningsoptionen till fullo inför listningen på NGM Nordic SME

North Point säger upp sin roll som Certified Adviser för White Pearl Technology Group

North Point säger upp sin roll som Certified Adviser för White Pearl Technology Group

North Point Securities gästar Norrbotten

Vi träffar entreprenörer, investerare och andra aktörer i det finansiella ekosystemet i Norrbotten

Teckningsperioden i GreenMercs IPO har börjat

Teckningsperioden pågår till och med 5 juni 2024

North Point Securities deltar på VentureMatch 2024

North Point Securities är plats i Umeå och deltar på Uminova Innovations VentureMatch 2024, ett event där regionala entreprenörer och investerare möts.

North Point Securities agerar finansiell rådgivare åt Atenga Insights Group

North Point Securities agerar finansiell rådgivare åt Atnega Insights Group

God jul och gott nytt år

North Point Securities tackar för 2023 och önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

North Point välkomnar Nicolas von Schmidt-Laussitz

North Point Securities kan stolt presentera att Nicolas von Schmidt Laussitz ansluter som Senior Advisor!

Presentation av Fragbite Group Q3 2023

Presentation av Fragbite Group Q3 2023 med VD Marcus Teilman

Inbjudan till presentation av Fragbite Groups Q3-rapport för 2023

North Point Securities livesänder när Fragbite Group presenterar rapporten för det tredje kvartalet 2023

Presentation av Q3 samt bolagspresentation av Episurf Medical

Episurf Medicals VD, Pål Ryfors, presenterar bolaget och kommenterar kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2023

Marknadsbrev oktober 2023

North Point Securities marknadsbrev oktober 2023

North Point Securities deltar på Nordic Life Science Days i Köpenhamn

Nordic Life Science Days pågår mellan 29-30 november

Hans Nelfelt ansluter till North Point Securities

North Point Securities välkomnar Hans Nelfelt som Senior Advisor

Free2Move Holding

Företrädesemission

North Point Securities välkomnar Jacqueline Dangoor Engdahl

North Point Securities breddar kompetensen inom foodtech med Jacqueline Dangoor Engdahl som ny Senior Advisor

Michael Erwald ansluter till North Point Securities som Sales Director!

Vi har nöjet att välkomna Michael Erwald som har över 25 års erfarenhet från kapitalmarknaden med fokus på försäljning och affärsutveckling.

ProstaLund - Rapportpresentation Q2 2023

Inspelad version av ProstaLund AB:s Q2-rapport 2023

Marknadsbrev H1 2023

Marknadsbrev första kvartalet 2023

North Point Securities tillträder som Certified Adviser för White Pearl Technology Group

White Pearl Technology Group noterades på Nasdaq First North

ProstaLunds företrädesemission tecknad till cirka 84,8%

Företrädesemissionen var endast säkerställdgenom teckningsförbindelser.

North Point Securites välkomnar Ann-Kristin Gunnersen!

Ann-Kristin stärker teamet på North Point Securities med rollen som Office Manager. Varmt välkommen till oss Ann-Kristin!

North Point Securities rekryterar!

North Point Securities rekryterar Mauritz Malmström till teamet som Junior Analyst. Välkommen!

Luxbright AB (publ) bjuder in till presentation av bokslutskommuniké

Luxbright AB (publ) bjuder in till presentation av bokslutskommuniké fredag 25 februari kl 09:00. Luxbrights VD, Mats Alm

Se presentationen av bokslutskommunikén från Luxbright AB (publ) i efterhand

Den 25 februari presenterade Luxbright AB (publ) sin bokslutskommuniké för 2021

Möt Jonas Linderoth

Jonas Linderoth är en av grundarna till North Point Securities.

North Point Securities stärker teamet med Conny Granelli!

North Point Securities har värvat Conny Granelli som Senior Advisor inom Health Care & Life Science.

Teckningstiden för Luxbright AB:s fullt säkerställda företrädesemission har börjat

Teckningstiden för Luxbright AB:s fullt säkerställda företrädesemission om cirka 25,2 miljoner SEK startade 4 april 2022

Marknadsbrev från North Point Securities

I dagens marknadsbrev: Markant färre listningar under första kvartalet 2022

Railway Metrics and Dynamics offentliggör erbjudande om emission av units och planerad listning på Spotlight Stock Market samt offentliggör informationsmemorandum

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) (”RMD” eller ”Bolaget”)

Idag inleds teckningsperioden av Railway Metrics and Dynamics

Idag inleds teckningsperioden av Railway Metrics and Dynamics

Marknadsbrev augusti från North Point Securities

I dagens marknadsbrev: North Point Securities listar samtliga noteringar under andra kvartalet

Möt Lars Wahlström – Senior Advisor

Lars Wahlström är en Senior Advisor till North Point Securities.

Marknadsbrev januari från North Point Securities

I dagens marknadsbrev: Endast en listning under fjärde kvartalet 2022 - upp 35%

Idag inleds teckningsperioden i Luxbrights företrädesemission

Erbjudandet i sammandrag: Erbjudandet avser en nyemission av aktier.

Luxbright har säkerställt den pågående företrädesemissionen till cirka 90 procent

North Point Securities kan stolt meddela att Luxbright har ingått ytterligare avtal om teckningsförbindelser och emissionsgarantier innebärande att pågående företrädesemission

Luxbrights företrädesemission tecknad till 100%

Luxbrights företrädesemission blev fulltecknad och emissionsgarantierna behöver inte nyttjas.

Stefan Mahlstein ansluter till North Point Securities som Senior Advisor

Stefan Mahlstein har nyligen anslutit som Senior Advisor till North Point Securities.

North Point Securities agerar finansiell rådgivare i samband med ProstaLund AB (publ):s företrädesemission om cirka 40 MSEK

Styrelsen för ProstaLund AB (publ) ("ProstaLund" eller Bolaget") har den 17 maj 2023 beslutat om att genomföra en företrädesemission

Conny Granelli – Nybliven Partner på North Point Securities

Vi är glada att välkomna Conny Granelli som nybliven Partner på North Point Securities!

Victor Schildt ansluter till North Point Securities som Equity Sales Associate

North Point Securities kan stolt presentera att Victor Schild ansluter som Equity Sales Associate.

Investerarträff med Railway Metrics and Dynamics

North Point Securities bjuder in till investerarträff för Railway Metrics and Dynamics Sweden AB

Idag inleds teckningsperioden av företrädesemissionen i ProstaLund AB

Teckningsperiod: 1 - 20 juni 2023

Investerarpresentation ProstaLund AB

North Point Securities bjuder in till investerarpresentation för ProstaLund AB

North Point Securities ansluter som medlem i branschorganisationen SwedenBIO

North Point Securities är väldigt glada över att ha blivit antagna som ny medlem i SwedenBIO.

GreenMerc AB (publ):s IPO övertecknad

Bolaget utnyttjar övertilldelningsoptionen till fullo inför listningen på NGM Nordic SME

North Point säger upp sin roll som Certified Adviser för White Pearl Technology Group

North Point säger upp sin roll som Certified Adviser för White Pearl Technology Group

North Point Securities gästar Norrbotten

Vi träffar entreprenörer, investerare och andra aktörer i det finansiella ekosystemet i Norrbotten

Teckningsperioden i GreenMercs IPO har börjat

Teckningsperioden pågår till och med 5 juni 2024

North Point Securities deltar på VentureMatch 2024

North Point Securities är plats i Umeå och deltar på Uminova Innovations VentureMatch 2024, ett event där regionala entreprenörer och investerare möts.

North Point Securities agerar finansiell rådgivare åt Atenga Insights Group

North Point Securities agerar finansiell rådgivare åt Atnega Insights Group

God jul och gott nytt år

North Point Securities tackar för 2023 och önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

North Point välkomnar Nicolas von Schmidt-Laussitz

North Point Securities kan stolt presentera att Nicolas von Schmidt Laussitz ansluter som Senior Advisor!

Presentation av Fragbite Group Q3 2023

Presentation av Fragbite Group Q3 2023 med VD Marcus Teilman

Inbjudan till presentation av Fragbite Groups Q3-rapport för 2023

North Point Securities livesänder när Fragbite Group presenterar rapporten för det tredje kvartalet 2023

Presentation av Q3 samt bolagspresentation av Episurf Medical

Episurf Medicals VD, Pål Ryfors, presenterar bolaget och kommenterar kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2023

Marknadsbrev oktober 2023

North Point Securities marknadsbrev oktober 2023

North Point Securities deltar på Nordic Life Science Days i Köpenhamn

Nordic Life Science Days pågår mellan 29-30 november

Hans Nelfelt ansluter till North Point Securities

North Point Securities välkomnar Hans Nelfelt som Senior Advisor

Free2Move Holding

Företrädesemission

North Point Securities välkomnar Jacqueline Dangoor Engdahl

North Point Securities breddar kompetensen inom foodtech med Jacqueline Dangoor Engdahl som ny Senior Advisor

Michael Erwald ansluter till North Point Securities som Sales Director!

Vi har nöjet att välkomna Michael Erwald som har över 25 års erfarenhet från kapitalmarknaden med fokus på försäljning och affärsutveckling.

ProstaLund - Rapportpresentation Q2 2023

Inspelad version av ProstaLund AB:s Q2-rapport 2023

Marknadsbrev H1 2023

Marknadsbrev första kvartalet 2023

North Point Securities tillträder som Certified Adviser för White Pearl Technology Group

White Pearl Technology Group noterades på Nasdaq First North

ProstaLunds företrädesemission tecknad till cirka 84,8%

Företrädesemissionen var endast säkerställdgenom teckningsförbindelser.

North Point Securites välkomnar Ann-Kristin Gunnersen!

Ann-Kristin stärker teamet på North Point Securities med rollen som Office Manager. Varmt välkommen till oss Ann-Kristin!

North Point Securities rekryterar!

North Point Securities rekryterar Mauritz Malmström till teamet som Junior Analyst. Välkommen!

Luxbright AB (publ) bjuder in till presentation av bokslutskommuniké

Luxbright AB (publ) bjuder in till presentation av bokslutskommuniké fredag 25 februari kl 09:00. Luxbrights VD, Mats Alm

Se presentationen av bokslutskommunikén från Luxbright AB (publ) i efterhand

Den 25 februari presenterade Luxbright AB (publ) sin bokslutskommuniké för 2021

Möt Jonas Linderoth

Jonas Linderoth är en av grundarna till North Point Securities.

North Point Securities stärker teamet med Conny Granelli!

North Point Securities har värvat Conny Granelli som Senior Advisor inom Health Care & Life Science.

Teckningstiden för Luxbright AB:s fullt säkerställda företrädesemission har börjat

Teckningstiden för Luxbright AB:s fullt säkerställda företrädesemission om cirka 25,2 miljoner SEK startade 4 april 2022

Marknadsbrev från North Point Securities

I dagens marknadsbrev: Markant färre listningar under första kvartalet 2022

Railway Metrics and Dynamics offentliggör erbjudande om emission av units och planerad listning på Spotlight Stock Market samt offentliggör informationsmemorandum

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) (”RMD” eller ”Bolaget”)

Idag inleds teckningsperioden av Railway Metrics and Dynamics

Idag inleds teckningsperioden av Railway Metrics and Dynamics

Marknadsbrev augusti från North Point Securities

I dagens marknadsbrev: North Point Securities listar samtliga noteringar under andra kvartalet

Möt Lars Wahlström – Senior Advisor

Lars Wahlström är en Senior Advisor till North Point Securities.

Marknadsbrev januari från North Point Securities

I dagens marknadsbrev: Endast en listning under fjärde kvartalet 2022 - upp 35%

Idag inleds teckningsperioden i Luxbrights företrädesemission

Erbjudandet i sammandrag: Erbjudandet avser en nyemission av aktier.

Luxbright har säkerställt den pågående företrädesemissionen till cirka 90 procent

North Point Securities kan stolt meddela att Luxbright har ingått ytterligare avtal om teckningsförbindelser och emissionsgarantier innebärande att pågående företrädesemission

Luxbrights företrädesemission tecknad till 100%

Luxbrights företrädesemission blev fulltecknad och emissionsgarantierna behöver inte nyttjas.

Stefan Mahlstein ansluter till North Point Securities som Senior Advisor

Stefan Mahlstein har nyligen anslutit som Senior Advisor till North Point Securities.

North Point Securities agerar finansiell rådgivare i samband med ProstaLund AB (publ):s företrädesemission om cirka 40 MSEK

Styrelsen för ProstaLund AB (publ) ("ProstaLund" eller Bolaget") har den 17 maj 2023 beslutat om att genomföra en företrädesemission

Conny Granelli – Nybliven Partner på North Point Securities

Vi är glada att välkomna Conny Granelli som nybliven Partner på North Point Securities!

Victor Schildt ansluter till North Point Securities som Equity Sales Associate

North Point Securities kan stolt presentera att Victor Schild ansluter som Equity Sales Associate.

Investerarträff med Railway Metrics and Dynamics

North Point Securities bjuder in till investerarträff för Railway Metrics and Dynamics Sweden AB

Idag inleds teckningsperioden av företrädesemissionen i ProstaLund AB

Teckningsperiod: 1 - 20 juni 2023

Investerarpresentation ProstaLund AB

North Point Securities bjuder in till investerarpresentation för ProstaLund AB

North Point Securities ansluter som medlem i branschorganisationen SwedenBIO

North Point Securities är väldigt glada över att ha blivit antagna som ny medlem i SwedenBIO.

GreenMerc AB (publ):s IPO övertecknad

Bolaget utnyttjar övertilldelningsoptionen till fullo inför listningen på NGM Nordic SME

North Point säger upp sin roll som Certified Adviser för White Pearl Technology Group

North Point säger upp sin roll som Certified Adviser för White Pearl Technology Group

North Point Securities gästar Norrbotten

Vi träffar entreprenörer, investerare och andra aktörer i det finansiella ekosystemet i Norrbotten

Teckningsperioden i GreenMercs IPO har börjat

Teckningsperioden pågår till och med 5 juni 2024

North Point Securities deltar på VentureMatch 2024

North Point Securities är plats i Umeå och deltar på Uminova Innovations VentureMatch 2024, ett event där regionala entreprenörer och investerare möts.

North Point Securities agerar finansiell rådgivare åt Atenga Insights Group

North Point Securities agerar finansiell rådgivare åt Atnega Insights Group

God jul och gott nytt år

North Point Securities tackar för 2023 och önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

North Point välkomnar Nicolas von Schmidt-Laussitz

North Point Securities kan stolt presentera att Nicolas von Schmidt Laussitz ansluter som Senior Advisor!

Presentation av Fragbite Group Q3 2023

Presentation av Fragbite Group Q3 2023 med VD Marcus Teilman

Inbjudan till presentation av Fragbite Groups Q3-rapport för 2023

North Point Securities livesänder när Fragbite Group presenterar rapporten för det tredje kvartalet 2023

Presentation av Q3 samt bolagspresentation av Episurf Medical

Episurf Medicals VD, Pål Ryfors, presenterar bolaget och kommenterar kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2023

Marknadsbrev oktober 2023

North Point Securities marknadsbrev oktober 2023

North Point Securities deltar på Nordic Life Science Days i Köpenhamn

Nordic Life Science Days pågår mellan 29-30 november

Hans Nelfelt ansluter till North Point Securities

North Point Securities välkomnar Hans Nelfelt som Senior Advisor

Free2Move Holding

Företrädesemission

North Point Securities välkomnar Jacqueline Dangoor Engdahl

North Point Securities breddar kompetensen inom foodtech med Jacqueline Dangoor Engdahl som ny Senior Advisor

Michael Erwald ansluter till North Point Securities som Sales Director!

Vi har nöjet att välkomna Michael Erwald som har över 25 års erfarenhet från kapitalmarknaden med fokus på försäljning och affärsutveckling.

ProstaLund - Rapportpresentation Q2 2023

Inspelad version av ProstaLund AB:s Q2-rapport 2023

Marknadsbrev H1 2023

Marknadsbrev första kvartalet 2023

North Point Securities tillträder som Certified Adviser för White Pearl Technology Group

White Pearl Technology Group noterades på Nasdaq First North

ProstaLunds företrädesemission tecknad till cirka 84,8%

Företrädesemissionen var endast säkerställdgenom teckningsförbindelser.

North Point Securites välkomnar Ann-Kristin Gunnersen!

Ann-Kristin stärker teamet på North Point Securities med rollen som Office Manager. Varmt välkommen till oss Ann-Kristin!

North Point Securities rekryterar!

North Point Securities rekryterar Mauritz Malmström till teamet som Junior Analyst. Välkommen!

Luxbright AB (publ) bjuder in till presentation av bokslutskommuniké

Luxbright AB (publ) bjuder in till presentation av bokslutskommuniké fredag 25 februari kl 09:00. Luxbrights VD, Mats Alm

Se presentationen av bokslutskommunikén från Luxbright AB (publ) i efterhand

Den 25 februari presenterade Luxbright AB (publ) sin bokslutskommuniké för 2021

Möt Jonas Linderoth

Jonas Linderoth är en av grundarna till North Point Securities.

North Point Securities stärker teamet med Conny Granelli!

North Point Securities har värvat Conny Granelli som Senior Advisor inom Health Care & Life Science.

Teckningstiden för Luxbright AB:s fullt säkerställda företrädesemission har börjat

Teckningstiden för Luxbright AB:s fullt säkerställda företrädesemission om cirka 25,2 miljoner SEK startade 4 april 2022

Marknadsbrev från North Point Securities

I dagens marknadsbrev: Markant färre listningar under första kvartalet 2022

Railway Metrics and Dynamics offentliggör erbjudande om emission av units och planerad listning på Spotlight Stock Market samt offentliggör informationsmemorandum

Railway Metrics and Dynamics Sweden AB (publ) (”RMD” eller ”Bolaget”)

Idag inleds teckningsperioden av Railway Metrics and Dynamics

Idag inleds teckningsperioden av Railway Metrics and Dynamics

Marknadsbrev augusti från North Point Securities

I dagens marknadsbrev: North Point Securities listar samtliga noteringar under andra kvartalet

Möt Lars Wahlström – Senior Advisor

Lars Wahlström är en Senior Advisor till North Point Securities.

Marknadsbrev januari från North Point Securities

I dagens marknadsbrev: Endast en listning under fjärde kvartalet 2022 - upp 35%

Idag inleds teckningsperioden i Luxbrights företrädesemission

Erbjudandet i sammandrag: Erbjudandet avser en nyemission av aktier.

Luxbright har säkerställt den pågående företrädesemissionen till cirka 90 procent

North Point Securities kan stolt meddela att Luxbright har ingått ytterligare avtal om teckningsförbindelser och emissionsgarantier innebärande att pågående företrädesemission

Luxbrights företrädesemission tecknad till 100%

Luxbrights företrädesemission blev fulltecknad och emissionsgarantierna behöver inte nyttjas.

Stefan Mahlstein ansluter till North Point Securities som Senior Advisor

Stefan Mahlstein har nyligen anslutit som Senior Advisor till North Point Securities.

North Point Securities agerar finansiell rådgivare i samband med ProstaLund AB (publ):s företrädesemission om cirka 40 MSEK

Styrelsen för ProstaLund AB (publ) ("ProstaLund" eller Bolaget") har den 17 maj 2023 beslutat om att genomföra en företrädesemission

Conny Granelli – Nybliven Partner på North Point Securities

Vi är glada att välkomna Conny Granelli som nybliven Partner på North Point Securities!

Victor Schildt ansluter till North Point Securities som Equity Sales Associate

North Point Securities kan stolt presentera att Victor Schild ansluter som Equity Sales Associate.

Investerarträff med Railway Metrics and Dynamics

North Point Securities bjuder in till investerarträff för Railway Metrics and Dynamics Sweden AB

Idag inleds teckningsperioden av företrädesemissionen i ProstaLund AB

Teckningsperiod: 1 - 20 juni 2023

Investerarpresentation ProstaLund AB

North Point Securities bjuder in till investerarpresentation för ProstaLund AB

North Point Securities ansluter som medlem i branschorganisationen SwedenBIO

North Point Securities är väldigt glada över att ha blivit antagna som ny medlem i SwedenBIO.

Aktuella erbjudanden

No items found.

Våra tjänster

North Point Securities har gedigen erfarenhet och transaktionsvana med fokus på kvalitet och långsiktiga relationer. Vi brinner för att assistera visionära entreprenörer och företag på deras tillväxtresa genom att sammankoppla dem med investerare. Vår målsättning är alltid att skapa långsiktigt värde för våra kunder.

Corporate Finance

North Point Securities erbjuder tjänster inom Equity Capital Markets (ECM), Mergers & Acquisitions (M&A) och strategisk rådgivning samt omstruktureringar och rekonstruktioner.

Certified Adviser

Tjänsten är anpassad för tillväxtföretag listade på de oreglerade marknadsplatserna Nasdaq First North Growth Market och Nasdaq First North Premier Growth Market.

Equity Research

Bolagsanalys genom Emergers – en oberoende analysfunktion utvecklad för listade och olistade bolag som befinner sig i tillväxt- och expansionsfas.

Corporate Advisory

Tjänsten är anpassad för listade tillväxt- och expansionsbolag som vill etablera en struktur och behöver vägledning genom bruset som listat bolag.

Ta del av vårt investerarnätverk via North Point Equity

North Point Equity – ett investerarnätverk som får ta del av våra löpande investeringserbjudanden och event!

Genom att anmäla dig accepterar du vår integritetspolicy
Grattis, du har nu gått med i vårt investerar nätverk!
Oops! Något gick snett, vänligen försök igen!
Cookie samtycke

Cookie samtyckeGenom att klicka på "Acceptera kakor", samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera användningen av webbplatsen. Se vår integritetspolicy för mer information.