Picture overlooking stockholm

Våra tjänster

ECM/DCM

Med gedigen erfarenhet och starkt track record har North Point Securities team kunskapen att skräddarsy varje transaktion för att uppnå bästa möjliga resultat. North Point Securities agerar projektledare i samtliga transaktionsprocesser och samtliga i teamet är hands on i respektive process. Våra seniora medarbetare har över 20 års transaktionsvana och vi har kontinuerlig kontakt med investerare för att ständigt vara à jour med de senaste investerartrenderna. North Point Securities agerar finansiell rådgivare i samband med följande transaktionstyper:

Transaktionstyper

IPO
Riktade emissioner
Företrädesemissioner
Private placements
Blocktransaktioner
Direktnoteringar
Listbyten
Obligationsemissioner

M&A

North Point Securities har lång erfarenhet av företagsvärderingar och transaktionsrådgivning i samband med fusioner och förvärv, oavsett om det avser inkråm alternativt mindre eller större företag. Vi hanterar dynamiken i samtliga delar av transaktionsprocessen för att uppnå bästa möjliga resultat för våra kunder, oberoende om det avser ett sälj- eller ett köpuppdrag. I samband med uppdrag ansvarar North Point Securities för att identifiera värdeskapande faktorer och eventuella villkor som måste lösas för att göra företaget mer attraktivt för potentiella köpare. Vidare identifierar vi potentiella köpare och utvärderar möjliga synergieffekter, timing och finansiella utsikter. Transaktionsstruktur och försäljningsprocess beslutas efter varje transaktions specifika förutsättningar. North Point Securities bistår vid följande transaktionstyper:

Transaktionstyper

Företagsförsäljningar och spin-offs
Sammanslagningar
Företagsförvärv
Offentliga bud, Leveraged Buyouts (LBO), Management Buyouts (MBO)
Fairness opinions och värderingsrådgivning

Strategisk rådgivning & Rekonstruktion

North Point Securities har lång erfarenhet och vetskap om att det är svårt att få obligationsägare att engagera sig i diskussioner med emittenter gällande exempelvis förlängningar och andra omförhandlingar samt när  Bolaget ej längre uppfyller avtalade kovenanter.  Om obligationsägarna skulle besluta sig för att ta över en emittent så finns det normalt begränsad erfarenhet av liknande situationer. Dessutom finns det även ett omedelbart kapitalbehov som är svårt att erhålla från den typiske obligationsinvesteraren. Vi har relevant erfarenhet från att hantera ”stressade” tillgångar på uppdrag av ägarna såsom:

Transaktionstyper

Ta ansvar för förlängningar och omförhandlingar och rapportera till en obligationsägargrupp
Ansvara för övertagandet av en emittent
Ta ett aktivt ansvar för att hantera emittenten när den väl är övertagen
Övervakning av emittenten i form av styrelseplats
Brett kontaktnät för att säkerställa kompetens till både styrelse och ledning efter övertagande
Upparbetad dialog med ett fåtal investerare som har utryckt intresse att bistå med kortsiktig finansiering för att kunna möjliggöra ett övertagande av en emittent
Finansiella och strategiska råd i samband med privata avyttringsprocesser (privat förhandlade transaktioner, strukturerade auktioner)
Finansiella och strategiska råd till ägare och styrelse i samband med en potentiell transaktion, offentliga uppköp samt avyttringsprocesser inom privat förhandlade transaktioner och strukturerade auktioner

Kontakta oss

info@northpointsec.com
+46 (0)8-29 11 77
Riddargatan 13 A
114 51 Stockholm

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookie samtycke

Cookie samtyckeGenom att klicka på "Acceptera kakor", samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera användningen av webbplatsen. Se vår integritetspolicy för mer information.