North Point Securities agerar finansiell rådgivare i samband med ProstaLund AB (publ):s företrädesemission om cirka 40 MSEK

Styrelsen för ProstaLund AB (publ) (”ProstaLund” eller Bolaget”) har den 17 maj 2023 beslutat om att genomföra en företrädesemission av aktier motsvarande totalt cirka 40 MSEK. Företrädesemissionen omfattas till cirka 35,4 procent av teckningsförbindelser från styrelse, ledning och större aktieägare.

Läs pressmeddelandet här!

Indikativ teckningsperiod: 1 – 20 juni 2023

Bakgrund och motiv samt användning av emissionslikviden
ProstaLund utvecklar produkter och behandlingar inom urologi. Bolaget säljer egenutvecklade engångskatetrar samt har utvecklat en patenterad metod för individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring (BPE/BPH). Bolagets behandlingsmetod är främst etablerad inom Norden där Sverige utgör Bolagets primärmarknad med en marknadsandel om 20 %. Bolagets senaste version av behandlingsmetoden, CoreTherm® Eagle, har erhållit godkännande av CE-märkning varför Bolaget gör bedömningen att det nu finns möjlighet till ökad etablering inom Norden samt möjlighet till internationell expansion i större skala.
Bolaget står inför ett kommersiellt genombrott och för att finansiera fortsatt kommersialisering i såväl Norden som internationellt och varulager samt andra expansionskostnader har styrelsen för ProstaLund beslutat att genomföra en nyemission av aktier. Nettolikviden kommer att användas enligt följande:

  • Marknadsföring av plattformen CoreTherm® och engångsprodukter.
  • Kliniska studier i samband med registrering av produkter på nya marknader.
  • Rörelsekapital för expansion och utveckling av verksamheten.

ProstaLund i korthet
ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 4 000 aktieägare.

Gå med i vårt investerarnätverk

North Point Equity – ett investerarnätverk som får ta del av våra löpande investeringserbjudanden och event!

Genom att anmäla dig accepterar du vår integritetspolicy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kontakta oss

info@northpointsec.com
+46 (0)8-29 11 77
Riddargatan 13 A
114 51 Stockholm

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookie samtycke

Cookie samtyckeGenom att klicka på "Acceptera kakor", samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera användningen av webbplatsen. Se vår integritetspolicy för mer information.