Idag inleds teckningsperioden i Luxbrights företrädesemission

Erbjudandet i sammandrag:

Erbjudandet avser en nyemission av aktier. Den som på avstämningsdagen den 3 februari 2023 var aktieägare i Luxbright äger företrädesrätt att teckna aktier i relation till tidigare innehav av aktier. En (1) innehavd aktie ger rätt till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätt ger rätt till en (1) ny aktie. Erbjudandet omfattar högst 44 290 039 nyemitterade aktier. För det fall Erbjudandet fulltecknas kommer Bolaget att erhålla cirka 35,4 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 9,3 MSEK, motsvarande cirka 26,2 procent av emissionsvolymen och garantiåtaganden om cirka 10,0 MSEK, motsvarande cirka 28,1 procent av emissionsvolymen. Erbjudandet omfattas därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 19,2 MSEK, motsvarande cirka 54,3 procent av Erbjudandet.

Teckningskurs: 0,8 SEK (courtage utgår ej)

Emissionslikvid: Cirka 35,4 MSEK

Bolagsvärde: Cirka 35,4 MSEK

Teckningsförbindelser & garantiåtaganden: Cirka 19,3 MSEK (cirka 54,3%)

Teckningsperiod: 13 februari – 2 mars 2023

Prospekt LÄNK

Gå med i vårt investerarnätverk

North Point Equity – ett investerarnätverk som får ta del av våra löpande investeringserbjudanden och event!

Genom att anmäla dig accepterar du vår integritetspolicy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kontakta oss

info@northpointsec.com
+46 (0)8-29 11 77
Riddargatan 13 A
114 51 Stockholm

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookie samtycke

Cookie samtyckeGenom att klicka på "Acceptera kakor", samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera användningen av webbplatsen. Se vår integritetspolicy för mer information.