Möt Andreas Björklund

Andreas Björklund är en av grundarna till North Point Securities. Nedan kan ni läsa en kort intervju med Andreas om hans karriär inom corporate finance samt hur han ser på marknaden och framtiden.

Hur ser din bakgrund ut?

Jag är utbildad jurist och civilekonom och har arbetat med corporate finance sedan 1998. Inledningsvis började jag arbeta på Nordiska Fondkommission och blev sedermera erbjuden en anställning på Öhman Fondkommission 2004. Efter en kort sejour på finska Evli Bank blev jag därefter ansvarig för Remiums corporate finance-avdelning i början av 2013. 2016 flyttade jag till London och började arbeta som konsult inom corporate finance mot svenska bolag. I samband med detta kom jag i kontakt med de övriga grundarna på North Point Securities och vi bestämde oss för att starta en egen verksamhet.

Vad är dina styrkor som finansiell rådgivare?

Min främsta styrka är transaktionserfarenheten. I och med att jag har lett ett stort antal transaktioner är det sällan första gången jag står inför ett visst specifikt problem. Under årens lopp har man ju även hunnit bygga upp ett nätverk i branschen samt en kunskap om vilka typer av transaktionsstrukturer som fungerar givet rådande marknadsklimat.

Hur kompletterar du transaktionsteamet på North Point?

Jag arbetar med nyförsäljning på emittentsidan samt är ett stöd till produktionsteamet och säkerställer kvalitet på arbetet. Jag arbetar delvis även med investerarkontakter.

Vad har du för ambition med North Point Securities?

Ambitionen är att försöka bygga en investmentbank positionerad något under de större marknadsaktörerna mätt i transaktionsstorlek men som kan jämföras med desamma vad gäller kvaliteten på arbetet. Men Rom byggdes inte på en dag; just nu är vi mycket nöjda med att vara en corporate finance-boutique.

Hur ser du på framtiden för såväl North Point som marknaden?

Under de senaste åren har kapitalmarknaden varit mycket stark vilket har resulterat i ett stort antal nya listade bolag. Det har även inneburit att det har varit relativt enkelt att finna såväl emittenter som investerare. Framgent tror jag att antalet transaktioner kommer att minska i kombination med att det kan bli svårare att finna kapitalet. Detta kan komma att öka kraven på de finansiella rådgivarna, vilket jag tror kan gynna North Point med vårt tydliga fokus på kvalitet och kundens bästa.

Gå med i vårt investerarnätverk

North Point Equity – ett investerarnätverk som får ta del av våra löpande investeringserbjudanden och event!

Genom att anmäla dig accepterar du vår integritetspolicy
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Kontakta oss

info@northpointsec.com
+46 (0)8-29 11 77
Riddargatan 13 A
114 51 Stockholm

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Cookie samtycke

Cookie samtyckeGenom att klicka på "Acceptera kakor", samtycker du till att cookies lagras på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering och analysera användningen av webbplatsen. Se vår integritetspolicy för mer information.